Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS TT Mỹ Phước

Huyện Tân Phước - Tiền Giang
02733848787
c2ttmyphuoctp.tiengiang@moet.edu.vn